به گزارش کانون هواداران رئال مادرید , زمان تشکیل اردو رئال و بازگشت بازیکنان رئال مشخص شد.

اردوی رئال از 25 تیر آغاز خواهد شد.

زمان بازگشت رونالدو ، بیل ، په په و کروس مشخص نیست چون هنوز در مسابقات یورو هستند.

مودریچ ، کواچیچ ، خامس ، راموس ، وازکز ، موراتا ۵ مرداد به اردو رئال ملحق میشوند.

بقیه بازیکنان رئال هم 25 تیر به اردوی ملحق خواهند شد.