به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ,هافبک سابق یووه درباره آینده پوگبا صحبت کرد.

مائورو کامورانزی گفت : من پوگبا را برای رئال مادرید مناسب تر می بینم، زیرا مادرید ستاره های پر نام و نشان را جذب می کند و سپس آن ها را با شیوه بازی خود وفق می دهد. رئال مادرید بازیکنان برجسته را به خدمت می گیرد، بازیکنانی که به تنهایی می توانند نتیجه بازی را تغییر دهند. بارسلونا ساختار خودش را دارد و آن ها به دنبال بازیکنان خاص خودشان هستند تا آن ها را وارد سیستم مطلوب خود کنند. آن ها به دنبال بازیکنان پر نام و نشان نیستند و تفاوت در همین جاست.