کانته وارد بازی می شود

زیدان به خرید هافبک لستر اصرار دارد

او می خواهد قدرت مرکز زمین رو در کنار کاسیمرو افزایش دهد