به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، مدافع لهستان لواتدوفسکی را بهتر از رونالدو می داند.

وی گفت : نه از رونالدو و نه از مسی ترسی نداریم چون بهترین بازیکن دنیا یعنی لواندوفسکی در تیم ما حضور دارد.