زیدان تمایلی برای فروش واران به بایرن مونیخ ندارد، اما آنها قصد دارند برای تقویت خط دفاعی خود مدافع فرانسوی دیگری را به خدکت بگیرند.

باشگاه رئال مادرید قصد دارد لورن کوشیلنی را در تابستان امسال جایگزین رافائل واران کند.

 

واران یکی از گزینه های بایرن مونیخ است و احتمال دارد این بازیکن فرانسوی بار دیگر با مربی خود یعنی آنچلوتی کار کند، هر چند زین الدین زیدان تمایلی برای فروش واران ندارد.

 

اما با این حال باشگاه رئال برای جانشینی وی به دنبال مدافع فرانسوی آرسنال است.