خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : رئال مادرید قطد فروش خامس رودریگز بازیکن کلمبیایی خود را دارد.

ولی تنها در صورتی پای میز مذاکره برای فروش خامس می نشیند که پیشنهاد برای او بالای 80 میلیون یورو باشد.