خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : رابسون کانو، زننده گل دوم ولز مقابل بلژیک در تمجید از گرت بیل گفت :” بهترین بازیکن دنیا را داریم. در حال حاضر بیل بهتر از رونالد وو مسی است. گرت در مسیر درستی قرار گرفته است. اتفاق خاصی  نیست که مقابل تیم رونالدو بازی کنی چرا که من در کنار بیل، بهترین بازیکن دنیا بازی می کنم.”

رابسون کانو در مورد په په گفت :” مدافع بزرگی است. عالی کار کرده است اما پرتغال یک تیم منسجم است نه تلفیقی از نفرات.”