خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : محصول آکادمی رئال مادرید که سال گذشته در رایو خوش درخشید امسال زیر نظر خوانده راموس در مالاگا توپ می زند. قرارداد وی به صورت قرضی و بدون بند خرید خواهد بود.