خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : خورخه مندس به واسطه روابطش با رئال مادرید قصد دارد آندره گومز را سپید پوش کند.
این ایجنت فوتبالی که نفوذ بسیار زیادی در اروپا دارد اخیرا گومز رئال را به رئال پیشنهاد داده است.