خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : پپه بازی رو به دلیل مصدومیت از دست داد .