رونالدو با عملکرد درخشانش در طول فصل راه گرفتن توپ طلا را رفته است و شایسته توپ طلاست.

گریزمن فقط در صورت موفقیت و قهرمانی با فرانسه می تواند بهترین بازیکن جام لقب بگیرد و اگر پرتغال قهرمان شود این جایزه برای رونالدو خواهد بود