اسطوره فوتبال آلمان به تمجید از ضربه سر رونالدو پرداخت.

وی گفت : ضربه سر کریستیانو به ولز بی نظیر و بی نقص بود و مسلما برای همیشه در یادها خواهد ماند.