کریستیانو رونالدو در مورد آینده خود و موفقیت ها و تلاش هایش صحبت کرد.

وی گفت: "تاریخ با باشگاه هایی که خوب بازی کرده اند و با تیمی مثل بازیکنان ما ساخته شده اند، می تواند خوب باشد! من هنوز جوان هستم و می خواهم به ادامه بازی های احساس که به موفقیت های من می افزوند، برسم."