هزاران نفر امروز به استقبال تیم ملی ولز رفتند. 

گرت بیل در این استقبال پر شکوه، مصاحبه‌ای را با خبر نگاران انجام داد. وی گفت: "این استقبال فوق العاده خاص است. از هواداران تشکر می کنیم. هیچوقت فکر نمی کردم تیم به اینجا برسد. چیزهای زیادی برای نشان دادن داریم. به یک سطح بی نظیر رسیده ایم. تیم جوانی هستیم و می توانیم بهتر شویم."