به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، رئال پیشنهاد ۶۰ میلیون سران چلسی برای جذب موراتا را رد کرد.

رئالی ها برای فروش موراتا ۷۵ میلیون یورو می خواهند.