به گزارش کانون هواداران رئتل مادرید ، لوکاس وزکز احتمال دارد در سوپرکاپ اروپا مقابل سویا فیکس باشد.

در واقع ممکن است زیدان در بازی مقابل سویا به گرت یا رونالدو استراحت دهد و وازکز فیکس شود.