به گزارش وبسایت آ.اس، مدیر برنامه های پل پوگبا دیدار هایی در خصوص موارد اصلی با سران منچستر یونایتد داشته است و به گفته این منبع، آنها به توافق رسیده اند. احتمالا مبلغ پیشنهادی شیاطین سرخ، بالاتر از پیشنهاد هایی که رئال به این باشگاه داده است، بوده.