به گزارش کانون هوادارن رئال مادرید , مطبوعات پرتغال مدعی شدند که اسپورتینگ لیسبون خواهان جذب لوکاس سیلوا هستند

سران رئال بر سر این که او را قرض یا دائمی بذهند مانده اند.