کانون هواداران رئال مادرید : ریو فردیناند در مورد نقش کریستیانو رونالدو در فینال یکشنبه صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” کل کشور فرانسه علیه او خواهد بود اما کریستیانو از پس عناد و دشمنی بر می آید و ترسهایش را فراموش می کند. رونالدو می تواند رویای فرانسوی ها را نابود کند چرا که در بازیهای بزرگ دوران فوتبالش جادویی بوده است. بخشی از دلیلی که او سوپراستار است به این خاطر است که تحت تاثیر قرار نمی گیرد. سوپراستارهایی مثل او از پس این شرایط بر می آیند. فشار باعث می شود که بهترین عملکردش را داشته باشد.”

فردیناند افوزد :” رونالدو به خوبی می داند که این آخرین فرصتش برای موفقیت با تیم ملی کشورش است و  این باعث می شود که خطرناک تر از همیشه باشد. او نیم خواهد دنوباره فرصت از دشتش بپرد. رونالدو می خواهد این بار بالاخره طلسمش در تیم ملی کشورش را بشکند.”