به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، مدافع فرانسه به تمجید از رونالدو پرداخت.

وی گفت : رونالدو نیاز به ستایش ندارد و یکی از بهترین هاست اگر او را به عنوان بهترین قبول نداشته باشیم.فرداشب برای مهار او کار سختی داریم.