به نقل از وبسایت مارکا، به صورت رسمی اعلام شده که موراتا فصل بعد را در رئال می گذارند و همه‌ی پیشنهاد ها را رد کرده است.