به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ،اکیپ فرانسه گریزمن را هم ردیف رونالدو در کسب توپ طلا می داند.

مسلما خودشان هم می دانند گریزمن در سط رونالدو نیست و این اخبار برای روحیه دادن به گریزمن است.