کانون هواداران رئال مادرید : بیل ، کروس، په په و رونالدو در تیم برتر یورو از نگاه سایت گل جای گرفتند.

اعضای این تیم بدین شرح هستند: لوریس، بواتنگ، بونوچی، په په ، کروس، رمزی، سانچز، پایت ، بیل ، رونالدو و گریزمن.