به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، کارشناسان و خبرنگاران این سایت این تیم را انتخاب کردند.