کانون هواداران رئال مادرید : سایت یوفا تیم منتخب یورو را اعلام کرد و در کمال تعجب گرت بیل در آن حضور ندارد. سیستم انتخابی یوفا برای این ترکیب 1-3-2-4 است.

http://uupload.ir/files/zgrp_ghfhf.jpg