کانون هواداران رئال مادرید : در هفته های آتی تمدید قرارداد برخی بازیکنان رئال مثل کریستیانو ، بیل و په په رسمی خواهد شد.

اولین تمدید به احتمال فراوان مربوط به رونالدوست که تا 2018 قرارداد دارد. قرارداد جدید وی تا سال 2018 با دستمزد سالانه 20 میلیون یورو خواهد بود.