http://uupload.ir/files/13cg_g1307.4b9fdb471ad25aae176f8074fb3c6d0d.jpg

کاسیا: همیشه طوری تمرین می کنم که گویی قرار است بازی کنم

خود را نیمکت نشین نمی دانم اعتماد مربی مهم است

این که مثل بقیه اوندسیما را جشن بگیرم مثل یک خواب بود

مصدومیت کیلور درها را به روی فیکس شدنش در سوپرجام باز می کند

زیدان از موراتا خواست که زودتر برگردد تا در سوپرجام بازی کند

http://uupload.ir/files/n382_1467351513_193698_1468383240_album_grande.jpg

رائول: در مدل باشگاه ایده آل من مدیر ورزشی وجود دارد

هر باشگاهی دوست دارد پگپبا را داشته باشد

در ابتدا تصور نمیکردم زیدان مربی شود اما حالا

دل بوسکه میتوانست فرگوسن رئال شود