کانون هواداران رئال مادرید : زیدان شاید بر روی ناواس نیز ریسک نکند. دروازه بان کاستاریکایی که روز 9  ژوئن به دلیل مصدومیت آشیل زیر تیغ جراحان رفت دوران ریکاوری را طی می کند و از همین رو ممکن است زیدان در ان دیدار کاسیا را به زمین بفرستد.