به گزارش "كانون هواداري رئال مادريد" در تصوير فوق افتخارات رونالدو را در دوران ورزشي خود مي بينيد و لازم به ذكر هست كهعلاوه بر اين توپ طلاي امسال هم در راه هست.