کانون هواداران رئال مادرید : گرت بیل تصویری از “فروت تایم” خود منتشر کرد!