کانون هواداران رئال مادرید : الکونفیدنشال ادعا کرد که رونالدو در صحبت های اخیرش با پرز گفته که می خواهد در رئال مادرید بازنشسته شود.

پرز برای تبریک قهرمانی یورو به رونالدو زنگ زده بود که ستاره پرتغالی تائید کرد که دوست دارد حتی المقدور در رئال بماند.