کانون هواداران رئال مادرید : باشگاه آلمانی دورتموند همچنان شرایط خرید خسه رودریگز را به صورت جدی زیر نظر دارد.

ژرمن ها به دنبال تقویت خود در فاز هجومی هستند که خسه که بحث در مورد رفتنش از رئال زیاد است یکی از گزینه هایشان خواهد بود.